Yksityisyydensuoja

Yksityisyydensuoja

Täyttämällä yhteystietolomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan asiakas luo itselleen verkkotunnukset ja rekisteröityy samalla palvelun käyttäjäksi. Palvelun käyttäjän tulee olla yli 18-vuotias ja asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen luonnollinen ja täysivaltainen henkilö. Palvelun käyttö edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta. Antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan käytöstä ja säilytyksestä vastaa asiakas. Vaskiolla on oikeus evätä rekisteröityminen ja oikeus tarvittaessa sulkea asiakkaan käyttäjätunnus oman harkintansa mukaan. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Vaskio Oy:n keräämiä asiakastietoja käytetään ainoastaan tilausten vahvistamiseen ja toimittamiseen sekä Vaskio Oy:n omiin markkinointitoimenpiteisiin. Asiakkaalla on aina oikeus pyytää tietojensa poistamista tai muuttamista tai kieltää markkinointitoimenpiteet. Pyynnön poistamisesta tai muutoksista voi tehdä Vaskion asiakaspalveluun, joka käsittelee pyynnön ja antaa ratkaisunsa asiakkaalle.

Vaskio Oy voi luovuttaa asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille liittyen tilausten toimituksiin tai mahdollistaakseen yhteistyökumppaneiden sujuvan toiminnan asiakkaan palvelun parantamiseksi. Vaskio Oy ei kuitenkaan luovuta asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille pois lukien edellä mainitut poikkeukset. 

Nämä ehdot ovat voimassa 11.3.2021 alkaen.