Sopimusehdot

Vaskio.com -palvelun sopimusehdot

1. Yleistä

Nämä sopimusehdot sisältävät Vaskio Oy:n (jäljempänä "Vaskio" tai "palvelun tarjoaja") ylläpitämän ja asiakkailleen tarjoaman verkkokauppapalvelun (jäljempänä "palvelu") käyttöä koskevat ehdot sekä tuotteiden tilausta ja toimitusta koskevat ehdot. Rekisteröityessään palveluun tai ostaessaan tuotteita palvelusta palvelun käyttäjä (jäljempänä "Asiakas") hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Lisäksi palvelussa on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita.

Palvelun omistaa ja siitä vastaa Vaskio Oy, Y-tunnus 3185861-6. Jos sinulla on kysyttävää tilaus- ja toimitusehdoista, pyydämme sinua kääntymään asiakaspalvelumme puoleen.

2. Rekisteröityminen

Täyttämällä yhteystietolomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan asiakas luo itselleen verkkotunnukset ja rekisteröityy samalla palvelun käyttäjäksi. Palvelun käyttäjän tulee olla yli 18-vuotias ja asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen luonnollinen ja täysivaltainen henkilö. Palvelun käyttö edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta. Antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan käytöstä ja säilytyksestä vastaa asiakas. Vaskiolla on oikeus evätä rekisteröityminen ja oikeus tarvittaessa sulkea asiakkaan käyttäjätunnus oman harkintansa mukaan. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

3. Tuotteet, tilaaminen ja toimitus

Asiakas voi tehdä tilauksen palvelussa rekisteröidyttyään palvelun käyttäjäksi tai vaihtoehtoisesti tekemällä kertaostoksen ja syöttämällä yhteystiedot. Tehty tilaus sitoo asiakasta. Tilaus vahvistetaan tuotteen myyjän toimesta lähettämällä sähköpostiviesti ja/tai tekstiviesti asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai numeroon. Vahvistuksen jälkeen kauppasopimus on osapuolia sitova. Tuotteiden tiedot ja hinnat ilmoitetaan palvelun tuotesivuilla ja näytettävät hinnat ovat tilaushetken hintoja. Ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät keräily- tai toimituskuluja. Vaskio ei ole vastuussa palvelussa myytävien tuotteiden valmistajien omilla sivuilla olevista tiedoista. Tuotesivuilla olevat kuvat sekä ilmoitetut tuotetiedot ovat suuntaa antavia. Tästä johtuen asiakkaalle toimitettu tuote voi poiketa esimerkiksi ulkomuodoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan tuotesivuilla olevasta kuvasta tai tiedosta eikä vaskio vastaa tällaisista poikkeamista. Tuotesivut eivät muodosta oikeudellisesti sitovaa tarjousta. Palvelun tuotesivuilla ilmoitetaan mahdolliset tuotteen saatavuuteen liittyvät rajoitukset. Vaskio ei takaa, että kaikkia tuotteita on saatavilla. Tuotteen ollessa tilapäisesti loppu palveluntarjoaja ei toimita kyseistä tuotetta jälkitoimituksena saatuaan tuotetta lisää. Mikäli tilatun tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, ilmoittaa palveluntarjoaja tästä asiakkaalle. Tilauksia toimitetaan ainoastaan Suomessa ja tuottajan määrittelemälle alueelle. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan palvelussa. Palvelun kautta ostettuja tuotteita ei saa jälleenmyydä. Asiakkaan valittavana olevat toimitusvaihtoehdot ilmoitetaan palvelussa. Toimitus tapahtuu asiakkaan rekisteritiedoissa olevaan tai tilauksen yhteydessä ilmoittamaan muuhun toimitusosoitteeseen. Asiakas sitoutuu olemaan paikalla ja tavoitettavissa ilmoittamassaan osoitteessa valittuna toimitusajankohtana, tai huolehtimaan siitä, että hänen valtuuttamansa muu henkilö voi ottaa tilatut tuotteet asiakkaan puolesta vastaan. Tuote voidaan jättää yhdessä tilauksen toimittajan ja asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan. Vaskio ei kuitenkaan vastaa tässä tilanteessa tuotteille mahdollisesti aiheutuvasta pilaantumisesta, sulamisesta, ryöstöstä tai muusta haitasta. Mikäli asiakas laiminlyö edellä kerrotun vastaanottovelvoitteensa, voi palveluntarjoaja kieltäytyä hyvityksistä liittyen kauppaan palautuvista tuotteista sekä kuljetuskustannuksista, vaikka tuotteita ei myöhemmin lunastettaisi.  Asiakkaalla on myös mahdollisuus noutaa tuotteet tuottajan toimipisteestä toimipisteen aukioloaikoina valitsemalla tilausvaihtoehdoksi “nouto”. Asiakkaan tulee välittömästi tuotteet saatuaan tarkistaa, että toimitus vastaa asiakkaan tilausta eikä tuotteissa ole näkyvissä mahdollisia ulkoisia kuljetusvaurioita. Tuotepuutteista ja kuljetusvaurioista on välittömästi luovutushetkellä ilmoitettava. Myöhemmin tehtyjä ilmoituksia ei hyväksytä.

4. Tilauksen peruuttaminen ja palautusoikeus

Kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesti etämyynnissä sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden yksittäisissä toimituksissa. Peruutusoikeutta ei ole myöskään yritysasiakkaiden
tilauksiin.

5. Maksutavat

Asiakas maksaa tilaamansa tuotteet tilauksen yhteydessä yleisimmin verkkokauppamaksuvälittäjän tarjoamilla maksuvaihtoehdoilla. 

6. Vastuunrajoitus

Vaskio ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaalle palvelun käytön yhteydessä tai sen johdosta, ettei palvelu ole käytettävissä. Nämä ehdot ei rajoita Vaskion vastuuta huolimattomuudesta aiheutuvista henkilövahingoista eikä sellaista vastuuta, jota ei soveltuvan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla voida sulkea pois eikä rajoittaa.

7. Muut ehdot

Vaskio ei vastaa palvelusta ostetun tuotteen soveltuvuudesta asiakkaalle eikä anna mitään vakuutusta palvelun virheettömyydestä, kattavuudesta tai ajantasaisuudesta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan eikä Vaskio anna vakuutusta siitä, että palvelun toiminnassa ei ilmene keskeytyksiä tai virheitä taikka että sen käyttö olisi turvallista.Vaskio ei ole vastuussa viivästymisistä tai palvelun katkoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Vaskiolle ja/tai näiden yhteistyökumppaneille. Materiaalien kopioiminen ja hyödyntäminen sekä käyttö ilman Vaskion lupaa on kielletty muuhun kuin asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön. Vaskiolla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja näitä sopimusehtoja, ja asiakas hyväksyy muutokset palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä palvelun kotisivuilta. Asiakkaalla on velvollisuus  tarkistaa mahdolliset muutokset näissä ehdoissa ja tallentaa kulloinkin tekemänsä tilaukseen sovellettavat sopimusehdot. Palvelun osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai linkkejä kyseisiin palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita.Vaskio ei ole vastuussa tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja niiden käyttö tai muu hyödyntäminen luo sopimussuhteen asiakkaan ja tällaisen kolmannen osapuolen välille, ei asiakkaan ja Vaskion välille.  Asiakas vastaa täysmääräisesti näiden sopimusehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. Vaskiolla on milloin tahansa oikeus estää palvelun käyttäminen sekä ostosten tekeminen. Riitatapaukset pyritään ensisijaisesti sovittelemaan. Mikäli osapuolet eivät pääse sovintoon, asiaan voidaan hakea kuluttajariitalautakunnan ratkaisua, mikäli asia kuuluu lautakunnan toimivaltaan. Muussa tapauksessa riita ratkaistaan yleisessä suomalaisessa tuomioistuimessa.

Nämä ehdot ovat voimassa 11.3.2021 alkaen.